OM OSS

Vi vill att Apotekskonsulterna ska vara hela apoteks- och läkemedelsbranschens självklara partner i alla frågor som omfattar utbildning, farmaci, bemanning och ledarskap.  

Våra värderingar

Våra värderingar är grunden för vår verksamhet och en stor del av anledningen till att vi lyckas. Vi vet nämligen att våra medarbetare kommer utvecklas och skapa mervärde för våra kunder om de agerar självständigt med våra värderingar att luta sig mot:

Värdeskapande
Vi vill skapa ett mervärde hos våra kunder på alla våra uppdrag. 
Flexibilitet
I dagens komplexa samhälle krävs det att i alla situationer kunna agera och tänka flexibelt kring utmaningar. Ett flexibelt tankesätt bidrar enligt oss till en effektivare lösning för dig som kund. 
Engagemang
Vi är engagerade i våra uppdrag, i våra kunder och i våra medarbetare. På så sätt uppnår vi ett bättre resultat och en välmående organisation. 
Enkelhet
Det ska vara enkelt att vara kund och medarbetare på Apotekskonsulterna, vi vill fokusera på effektivitet och att prestera tillsammans.    

Vår story

Apotekskonsulterna startades med den tydliga ambitionen att bli ledande inom externa bemanningslösningar för apoteks- och läkemedelsbranschen. Organisationen byggs kring grundarnas individuella egenskaper som driv, engagemang och passion för apoteksdrift.

Vi vill att Apotekskonsulterna ska vara hela apoteks- och läkemedelsbranschens självklara partner i alla frågor som rör externa bemanningslösningar.

Vi vill skifta dagens existerande fokus, från att enbart skicka en konsult med farmaceutisk legitimation, till att leverera en skicklig resurs som är ekonomiskt värdeskapande för kunderna.

Våra konsulter kan med sin erfarenhet och kompetens förstå våra kunders behov och bidra med effektiva lösningar som leder till positiva förändringar i verksamheten och goda ekonomiska resultat.

Vill du veta mer?
KONTAKTA OSS