FARMACI

Vi erbjuder kvalitetsgranskning av läkemedelshantering, läkemedelsförråd och läkemedelsgenomgångar för vårdenheter inom både privat som offentlig förvaltning

Vi erbjuder kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och läkemedelsförråd för vårdenheter inom både privat som offentlig förvaltning. En erfaren farmaceut med specialisering inom kvalitetsgranskning går igenom rutiner och praktiskt handhavande av läkemedel och utfärdar därefter en rapport med förbättringsförslag. Vi tar även tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) fram nya rutiner efter önskemål samt utbildar medarbetare i säker läkemedelshantering.  

Socialstyrelsens författning SOSFS 2012:9 förordar att patienter 75 år och äldre med minst 5 läkemedel ska erbjudas en läkemedelsgenomgång en gång per år. Föreskrifterna syftar till att säkerställa en ändamålsenlig, säker och kostnadseffektiv läkemedelsterapi. Det övergripande syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Vi erbjuder läkemedelsgenomgångar enligt Socialstyrelsens riktlinjer till patienter som är kopplade  till både privat och offentlig vård. 

Vill du veta mer?
KONTAKTA OSS