LEDARSKAP

För att nå resultat och mål i rätt tid finns ofta ett behov av att med kort varsel kunna säkra rätt ledarskap och avlastning för organisationen. Vi arbetar med interima chefs- och ledaruppdrag, för kortare och längre uppdrag, allt efter våra kunders önskemål. 

De flesta företag och organisationer befinner sig idag i ett ständigt förändringsarbete, en nödvändighet för att anpassa verksamheten mot nya mål och förändrade förutsättningar. Allt fler ser därför fördelarna med en interim lösning också för en verksamhets nyckelpositioner där en specifik kunskap i kombination med snabbhet och flexibilitet är i fokus.

Apotekskonsulterna erbjuder professionella och operativa ledare med lång erfarenhet inom apotek, apoteksdrift och ledarskap för större personalgrupper. Våra konsulter är snabba i analys och utvärdering och har kapacitet att snabbt definiera en operativ plan. De har en lång ledarskapserfarenhet och har förmåga att motivera medarbetare att nå uppsatta mål. Vår arbetsmetodik säkerställer att våra uppdragsgivare får interima chefer/ledare som snabbt kan komma på plats och leverera från dag ett.

Vi är rätt samarbetspartner vid t.ex: 
– Personella förändringar
– Organisationsförändringar
– Specifika projekt
– Längre sjukdom eller föräldraledighet

Vill du veta mer?
KONTAKTA OSS