UTBILDNING

Vi anpassar våra utbildningar utifrån dina, dina medarbetares och företagets/vårdenhetens behov för att ni tillsammans, på bästa sätt, ska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar inom läkemedelsområdet. Självklart anpassar vi format och innehåll i nära dialog med våra kunder.

Apotekskonsulterna erbjuder utbildningar på alla nivåer i olika format för yrkesverksamma inom läkemedelsområdet, vården eller för olika utbildningsföretag på konsultbasis. Utbudet täcker alla relevanta områden inom temat läkemedel.  

Vi har en lång erfarenhet av utbildning av flertalet yrkesgrupper inom vården eller apotek. Vi har bland annat hållit i diverse utbildningar för (inkluderat framtagande och rättning av tentamina och examination):
– Sjuksköterskor
– Apotekstekniker
– Läkar- och tandläkarstudenter 
– Apotekarstudenter

Vill du veta mer?
KONTAKTA OSS